Дусанюк Жанна Павлівна

Навчально-методична робота

 

 

 Проектування та виробництво заготовок деталей машин

      

      - робоча навчальна програма РНП ПВЗДМ 2018 

     - робочі плани:

          денна форма навчання РП ПВЗДМ 2018 д ф 

          заочна форма навчання РП ПВЗДМ 2018-2019 з ф


     - навчальний посібник з ПВЗДМ (литі заготовки) Навч пос. з ПВЗДМ (литі заготовки)

       - навчальний посібник з ПВЗДМ (штампування) Навч. посібник з ПВЗДМ (штампування)

     - навчальний просібник з ПВЗДМ (для СРС) Навчальний посібник з ПВЗДМ (для СРС

     - опорний конспект лекций Опорний конспект ПВЗДМ

     - питання до диф. заліку  Питання на залік ПВЗДМ

     - питання до контр. робіт Питання для контр. робіт ПВЗДМ

 

    

 

 


  

 

Навчальні посібники

 

1. Дусанюк Ж. П. Основи виробництва машин. Лабораторний практикум
/
Дусанюк Ж. П.. Вінниця: ВДТУ, 1998. 90 с.

2. Буренніков Ю. А. Системи автоматизованого проектування технологгічних процесів «Компас ТМ» / [Буренніков Ю. А. Дусанюк Ж. П., Іванов М. І. та ін.]. ― Вінниця : ВДТУ, 1998. ― 77 с.

3. Дусанюк Ж. П. Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні / Дусанюк Ж. П., Семичаснова Н. С., Гунько І. В. ― Вінниця : ВДТУ, 1998.
― 90 с.

4. Дусанюк Ж. П.. Системи технологій : лабораторний практикум / Дусанюк Ж. П., Шевчук В. Я., Дусанюк С. В. ― Вінниця : ВДТУ, 2002. ― 98 с.

5. Дусанюк Ж. П.. Проектування та виробництво заготовок деталей машин : лабораторний практикум / Дусанюк Ж. П., Дусанюк С. В. ― Вінниця: ВНТУ, 2004. 91 с.

6. Дусанюк Ж. П. Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 1 / Дусанюк Ж. П., Семичаснова Н. С., Дусанюк С. В. та ін. Вінниця: ВНТУ, 2006. 87 с.

7. Дусанюк Ж. П. Науково-дослідна, конструкторсько-технологічна практика. Частина 2 / [Дусанюк Ж. П., Семичаснова Н. С., Дусанюк С. В., Карватко О. В.] Вінниця: ВНТУ, 2006. 80 с.

8. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування / [Дусанюк Ж. П., Сивак І. О., Дусанюк С. В., Репінський С. В.]. — Вінниця : ВНТУ, 2006. — 105 с.

9. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник / [Ж. П.Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський та ін.]. Вінниця: ВНТУ, 2009. 199 с. Навч пос. з ПВЗДМ (литі заготовки)

10. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин : лабораторний практикум / [Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Мироненко О. М. та ін.]. ― Вінниця : ВНТУ, 2006. ― 119 с. ТОТВДСМ Лаб. практикум 

11. Дерібо О. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин / Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П. Репінський С. В. Частина 1: практикум — Вінниця, ВНТУ, 2010. 114 с. ТОТВДСМ Ч.1 Практикум

12. Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Частина 1 : навчальний посібник. / [Іванов М. І., Дусанюк Ж. П., Дусанюк С. В. та ін. ]. Вінниця, Глобус-Прес, 2010.199 с.

13. Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Навчальний посібник. Частина 2 : навчальний посібник. / [ Іванов М. І., Дусанюк Ж. П., Дусанюк С. В. та ін. ]. Вінниця, Глобус-Прес, 2011.200 с. Гриф МОН України (лист № 1/11 - 9027 від 29.09.20101 р.).

14. Дерібо О.В. Технологія машинобудування. Курсове проектування : навчальний посібник / Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П., Пурдик В.П. Вінниця, ВНТУ, 2013. 120 с.Тех. маш. Курс. пр.

15.  Дерібо О.В.  Основи технології машинобудування. Частина 2. Практикум / Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П., Сухоруков С.І. ОТМ Ч. 2. Практикум